La Vita Provvisoria.

John Grant

—JC Hates Faggots